Friday, May 22, 2015

Mataio 6

1 IA outou, ne‘i avatu ni a outou. mea alofa i luma o tagata, ina ia iloa ai e i latou; a faapea, ona leai ai lea o so outou taui mai lo outou Tamā oi le lagi.
2 O lea a e avatu ai ni mea alofa, aua ne‘i e ilia le pu i ou luma, pei ona faia e tagata pepelo i sunako ma ala, ina ia viia o i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui.
3 A ē avatu ni mea alofa, aua ne‘i iloa e lou lima tauagavale le mea ua faia e lou lima taumatau;
4 Ina ia lilo au mea alofa ; o lou Tamā foi, e le silafia i le mea lilo, o ia lava na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
5 Pe a e tatalo, aua ne‘i e pei o tagata pepelo, aua ua latou fia tutū ma tatalo i sunako ma fetaulaigāala, ina ia iloa i latou e tagata. E moni, ou te fai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui.
6 A o oe, pe a e tatalo, ina ulu atu ia i lou afeafe, ma pupuni lona puipui, i le e tatalo ai i lou Tamā o i le mea lilo; o lou Tamā foi e le silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
7 A outou tatalo, aua ne‘i tāutu i a outou upu, e pei o nuu ese; aua fa tei latou, o le tele o a latou upu e talia ai i latou.
8 O lenei, aua ne‘i outou faapei o i latou ; aua ua silafia e lo outou Tamā mea ua outou matitiva ai, a o lei ole atu outou ia te ia.
9 O lenei, ia faapea outou ona tatalo, Lo matou Tamā e, o i le lagi, ia. paia lou suafa.
10 Ia oo mai lou malo. Ia faia lou finagalo i le lalolagi, e pei ona faia i le lagi.
11 Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ‘ai e tatau ma le aso.
12 Ia e faamagalo ia tei matou i a matou agasala, e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.
13 Aua foi e te ta‘ita‘iina i matou i le tofotofoga; a ia e laveai ia i matou ai le leaga. Auā e ou le malo, ma le mana, atoa ma. le viiga, e faavavau lava, Amene.
14 Auā afai tou te faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e faamagaloina foi outou e lo outou Tamā o i le lagi.
15 A e afai tou te le faamagaloina atu tagata i a latou agasala, e le faamagaloina foi e lo outou Tamā a outou agasala.
16 Pe a outou anapopogi, aua ne‘i outou mata faanoanoa pei o tagata pepelo; aua ua latou faalaleaga o latou mata, ina ia iloa e tagata ua latou anapopogi. E moni,ou te fai atu ia te outou,ua maua e i latou lo latou taui.
17 A o oe, pe a e anapogi, ia uu lou ulu, ma mulumulu ou mata;
18 Ina ia le iloa e tagata ua e anapogi, na o lou Tamā oi le mea lilo; o lou Tamā foi o loo silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.
19 Aua tou te tolo‘a‘i oa mo outou i le lalolagi, o i ai le mogamoga ma le ele e faaumatia ai; o i ai foi tagata gaoi e eli atu, ma gaoi ai.
20 A ia outou tolo‘a‘i oa mo outou i le lagi, e le o i ai se mogamoga, po o se ele e faaumatia ai; e le o i ai foi tagata gaoi e eli atu, ma gaoi ai.
21 Auā o le mea ua i ai lo outou oa, e i ai atoa foi ma o outou loto.
22 O le lamepa o le tino, o mata ia; pe afai foi e lelei ou mata, e. malamalama uma ai lou tino.
23 A e afai e leaga ou mata, e pouliuli uma ai lou tino. O lenei, afai e pouliuli le malamalama ua i totonu ia te oe, ona matuā tele ai lea o le pouliuli.
24 E leai se na te mafaia ona auauna i alii e toalua; auā e ‘ino‘ino o ia i le tasi, a e alofa atu i le tasi; a le o lea, e faapipii atu ia i le tasi, a e faaleaoga i le tasi. Tou te le mafaia ona auauna i le Atua atoa ma mamone.
25 O le mea lea ou te fai atu ai ia te outou, aua ne‘i outou popole i o outou ola, i mea tou te aai ai, ma mea tou te inu ai, po o outou tino, i mea tou te oofu ai. E le sili ea le ola i le mea e ‘ai, ma le tino i le ofu?
26 Ia outou vaavaai i manu felelei; latou te le lulu saito, pe selesele, pe faaputu i fale saito, a e fagaina i latou e lo outou Tamā o i le lagi. E le sili ea lo outou lelei i lo latou?
27 O ai ea so outou na te mafaia i lona popole ona faateleina le umi o lona olaga i le kupita e tasi?
28 Se a foi le mea tou te popole ai i ofu? Ia outou mafaufau i lautalotalo o le vao, pe faapefea ona tupu; latou te le galulue, latou te le milo foi;
29 a ou te fai atu ia te outou, o Solomona ma lona matagofie tele na le ofu o ia pei o le tasi o na mea.
30 Afai e faapea ona faaofuina e le Atua le vao o le fanua, o ola mai i le aso, a e lafoina a taeao i le ogaumu; e le sili ea ona faaofuina o outou e faatuatua itiiti?
31 O lenei, aua ne‘i outou popole, ma faapea ane. Ni a mea tatou te aai ai, ni a foi mea tatou te inu ai, ni a foi mea tatou te oofu ai?
32 auā o mea uma ia ua sailia e nuu ese. Auā ua silafia e lo outou Tamā o i le lagi e aoga ia mea uma ia te outou.
33 A ia outou muai saili le malo o le Atua ma lana amiotonu; ona faaopoopoina atu lea o ia mea uma ia te outou.
34 O lenei, aua tou te popole i le aso a taeao; aua e popole le aso a taeao i ana lava mea. E tatau i le aso lona lava leaga.

No comments:

Post a Comment