Friday, May 15, 2015

Mataio 1

1 O le tusi i le gafa o Iesu Keriso, o le atalii o Tavita, o le atalii ia o Aperaamo.
2 Na fanaua e Aperaamo o Isaako; na fanaua foi e Isaako o Iakopo; na fanaua e Iakopo o Iuta ma ona uso;
3 na fanaua e Iuta o Faresa ma Sera mai ia Tamara; na fanaua e Faresa o Esaroma; na fanaua e Esaroma o Arama;
4 na fanaua e Arama o Aminatapu; na fanaua e Aminatapu o Naasona; na fanaua e Naasona o Salemona;
5 na fanaua e Salemona o Poasa mai ia Raava; na fanaua e Poasa o Opeta mai ia Ruta; na fanaua e Opeta o Iese;
6 na fanaua e Iese o le tupu o Tavita; na fanaua e le tupu o Tavita o Solomona mai le avā a Uria;
7 na fanaua e Solomona o Reopoamo; na fanaua e Reopoamo o Avia; na fanaua e Avia o Asa;
8 na fanaua e Asa o Iosefatu; na fanaua e Iosefatu o Iorama; na fanaua e Iorama o Usia;
9 na fanaua e Usia o Iotama; na fanaua e Iotama o Aasa; na fanaua e Aasa o Esekia;
10 na fanaua e Esekia o Manase ; na fanaua e Manase o Amone ; na fanaua e Amone o Iosia;
11 na fanaua e Iosia o Iekonia ma ona uso, ina a tāfea i Papelonia.
12 Ua oo le tafeaga i Papelonia, ona fanaua ai lea e Iekonia o Salatielu; na fanaua e Salatielu o Serupapelu;
 13 na fanaua e Serupapelu o Apiuta; Ana fanaua e Apiuta o Eliakimo; na fanaua e Eliakimo o Asora;
14 na fanaua e Asora o Satoka; na fanaua e Satoka o Akeimo; na fanaua e Akeimo o Eliuta;
15 na fanaua e Eliuta o Eleasaro; na fanaua e Eleasaro o Matano; na fanaua e Matano o Iakopo;
16 na fanaua e Iakopo o Iosefa le tane a Maria, na fanaua ai Iesu, o le ua igoa ia Keriso.
17 O lenei, o tupulaga uma e afua mai ia Aperaamo e oo ia Tavita, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e afua foi ia Tavita e oo i le tafeaga i Papelonia, e sefulu ma le fa ia tupulaga; e afua foi i le tafeaga i Papelonia e oo i le Keriso, e sefulu ma le fa ia tupulaga.
18 Sa faapea ona fanau mai o Iesu Keriso. Sa fāufautane lona tinā o Maria ia Iosefa, ua iloa ua to o ia i le Agaga Paia, a o lei faatasi i laua.
19 O Iosefa foi lana tane o le tagata amiotonu ia, e lei loto foi o ia ina faamasiasi ia te ia i luma o tagata, ua ia manatu e faatea lemu ia te ia.
20 A o manatunatu o ia i na mea, faauta, ua faaali mai ia te ia le agelu a le Alii i le miti, ua faapea mai, Iosefa e, le atalii o Tavita, aua e te fefe ina an mai ia te oe o Maria lau avā; auā o lana to mai 1e Agaga Paia lea.
21 E fanau mai e ia le tama tane, e te faaigoa foi ia te ia o Iesu; auā e faaola e ia lona nuu ai a latou agasala.
22 Ua oo nei mea uma ina ia taunuu ai le afioga a le Alii i le perofeta, ua faapea mai,
23  Faauta, e to le taupou, ma fanau mai le tama tane, latou te faaigoa foi ia te ia o Emanuelu; o lona uiga pe a faamatalaina, Ua ia te i tatou le Atua.
24 Ua ala Iosefa, sa moe, ona faia lea e ia e pei ona fai mai ai ia te ia o le agelu a le Alii; ua na au mai lana avā.
25 A e la te lei feiloai ua oo ina fanau mai e ia o lana tama tane ulumatua; ua ia faaigoa foi ia te ia o Iesu.

No comments:

Post a Comment