Thursday, May 21, 2015

Mataio 3

1 O ONA po ia na sau ai Ioane le papatiso, ua tala‘i atu i le vao o Iutaia, ua faapea atu,
2 Ina salamo ia outou; aua ua latalata mai le malo ole lagi.
3 Auā o ia lava lenei n‘a fai mai ai le perofeta o Isaia, ua faapea mai, O le leo o le ua alaga i le vao, Ina teuteu ia outou le ala e le Alii, ia faalaulelei ona ala.
4 A o Ioane ia, sa ofu i le fulufulu kamela, ma le fusi pa‘u i lona sulugātiti; a o ana mea e ‘ai, e sē akerise ma le meli vao ia.
5 Ona o atu ai lea ia te ia o Ierusalema, ma Iutaia uma, atoa ma le itu uma o Ioritana;
6 Ua papatisoina foi i latou i Ioritana e ia, ua faaali atu e i latou a latou agasala.
7 Ua na iloa atu le au faresaio ma le au satukaio e toatele ua o mai i lana papatisoga, ona ia faapea atu ai lea ia te i latou, Fanau a gata feai e, o ai ea ua na faaali atu ia te outou ia sosola ese i le toasa atali?
8 Ia outou fua mai ni fua e tatau ma le salamo;
9 Aua foi ne‘i outou ma natu e faapea ifo i o outou loto, O Aperaamo, o ia o lo matou tamā ; auā ou te fai atu ia te outou, e maa faia lava e le Atua ona faatupuina mai i nei maa ni fanau mā Aperaamo.
10 O loo tuu nei foi le mātau i tafu‘e o laau; o laau uma foi e le fua mai i fua lelei, e taia ma lafoina i le afi.
11 O a‘u nei, ou te papatiso ' atu ia te outou i le vai ina ia salamo; a e peitai o le mulimuli mai e silisili o ia ia te au, e le aoga a‘u ona tauave i ona see vae; o ia lea na te papatisoina atu ia te outou i le Agaga Paia ma le afi.
12 O i lona aao lana asu, na te faamamāina ai lana faaputugāsaito; na te faapotopotoina foi ana saito i le fale saito, a e susunuina le otaota o saito i le afi e le matineia.
13 Ona maliu atu ai lea o Iesu mai Kalilaia i Ioritana ia Ioane, ia papatisoina ai e ia.
14 A ua vavao e Ioane ia te ia, ua faapea mai, E ao ona e papatisoina mai o a‘u, a ē maliu mai ,ea oe ia te au,
15 A ua tali atu Iesu, ua faapea atu ia te ia, Tuu mai nei pea ia ; aua e faapea ona tatau ia te i tatou ona faataunuuina o mea tonu uma.
16 Ona tuu mai lea ia te ia. Ua papatisoina Iesu, ona maliu ae loa lea o ia nai le vai, faauta foi, ua faaavanoaina le lagi ia te ia, ua ia; iloa atu foi le Agaga o le Atua ua afio ifo e peiseai se lupe, ua oo i ona luga.
17 Faauta foi, o le siufofoga mai le lagi, ua faapea mai, O lo‘u atalii pele lenā, ua ou fiafia lava ia te ia.

No comments:

Post a Comment